Flash

L'any 2010, és la data que desde el Consorci de Bombers del Ponent s'estima perqué s'obri el parc que es començarà a construir a Roquetas de Mar.

Español (Spanish Formal Internacional)
Home Formació Incendis
Formació contra incendis

 Objectius Generals: 

  • Conèixer els elements que produeixen el foc i com prevenir-ho.
  • Proporcionar als alumnes i/o treballadors els coneixements necessaris en relació als equips i eines utilitzats en la lluita contra el foc, així com la capacitació per utilitzar-los.    

  

Objectius Específics:

  • Conèixer els criteris bàsics d' actuació davant d'un incendi.
  • Proporcionar als alumnes i/o treballadors, els coneixements necessaris en relació als equips i les tècniques d'extinció i capacitar-los per poder-los utilitzar adequadament.  
  • Utilització d' Extintors i BIE's.
  • Donar les pautes d'autoprotecció davant d'una emergència.     

 

Exemple de Cursos: 

  • Teoria del foc.
  • Cursos pràctics amb foc real. 
  • Utilització d'equips ERA.
  • Coneixements i ús de material contra incendis.